Kalite Politikası
Boyss Petrokimya, vizyon ve misyonu doğrultusunda müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayan ve söz verdiği taahhütleri yerine getirmek için yeterli Kalite, Güvenlik ve Çevreye saygı standartlarını her global düzeydeki mevcut mevzuata uygun olarak geliştirmek için elinden geleni yapar.
Ana İlkelerimiz arasında;
» Kalite yönetim sistemimizin uluslararası standartları yerine getirecek şekilde doküman edilip belgelendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak.
» İş süreçlerini sürekli iyileştirmeyi, belirlenen hedeflere ulaşmayı ve ilgili tarafların ihtiyaçlarının en doğru ve hızlı şekilde karşılanmasını sağlamak.
» Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri çalışanlarımızın katılımıyla sürekli olarak iyileştirmek için çaba göstermek.
» Müşteri memnuniyetine önem vererek, sağladığımız ürünlerin kalitesini, teslimat hızını ve müşteri ihtiyaçlarına zamanında cevap vermeyi garanti etmek,
» Sorunlara zamanında ve sistemli bir şekilde müdahale etmek.
» İş süreçlerini ve performansını gözlemleyerek şirket verimliliğini arttırıcı önlemler almak,
» Tedarikçilerimizle karşılıklı güven ve işbirliği içerisinde çalışarak verimliliğimizi arttırmak.
» Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirmek ve çalışanlarımızın bireysel sağlıklarını koruyup, çalışma şartlarını en iyi ve güvenli hale getirmektir.
Çevre Politikası
Boyss Petrokimya, çevre politikalarını geliştirirken faaliyetlerini “Teknoloji insan olmadan insan ise çevre olmadan gelişemez ve varlığını sürdüremez.” bilincine sahip olarak düzenlemektedir. Çalışanlarını, içinde yaşadığı toplulukları ve çevreyi korumak için gerekli olan tüm önlemleri alarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Ana ilkelerimiz arasında;
» Enerji ve hammaddelerimizi verimli kullanmak.
» Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek malzemeleri kullanmak.
» Tüm çalışanlarımızla birlikte tedarikçilerimizi de çevre konusunda bilinçlendirip, yönlendirmek.
» Atıklarımızı mümkün olduğu kadar yeniden değerlendirip, geri dönüşümünü sağlamak.
» Çevre ile ilgili uygulamaları ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmektir.
TOP