Misyon
Boyss Petrokimya, uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşmak ve yüksek kalitede ürün/hizmet sağlayabilmek için tedarik ve lojistik faaliyetlerine sürekli kaynaklar ayırarak; kimya sektöründe ki tecrübesini, nitelikli iş gücüyle müşterilerine uyarlamayı misyon edinmiştir. 
Türkiye’de ve Dünya pazarında çeşitli “Polimerler”, ‘’Sentetik Kauçuklar’’, “Organik peroksitler”, “Alev geciktiriciler”, ‘’Plastifiyanlar’’, ‘’PVC-Isı Stabilizatörleri’’, “Polimer stabilizatörleri”, Polimer Düzenleyiciler”, ‘’Bağlayıcı Ajanlar’’, ‘’Metal Katalizörler’’, “Pigmentler” ve birçok Diğer Katkılar gibi kimyasal ürün gruplarında gösterdiği profesyonel işbirliği yaklaşımıyla dünya markalarının saygınlığını kazanmıştır.
Boyss Petrokimya’nın en büyük hedefi; toplumsal sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı hizmetler üretip sektöründe örnek ve lider bir kuruluş olmaktır.
Vizyon
Boyss Petrokimya çalıştığı firmaların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün tedarik ederek; yaratıcılık ve yenilikçilik ilkeleriyle global piyasalar içinde farkını ve kalitesini sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.
Amacımız; kimya sanayisinde sağladığımız Hammadde ve Yan Ürün portföyünü, birçok firmaya ulaştırıp marka bilinirliğimizi yükseltmek ve gelecek yıllar içerisinde, global ortaklıklarla sürekliliğimizi devam ettirmektir.
TOP