Aktivatörler Nedir Ne İşe Yarar?

Aktivatör suda çözünebilen ve kokusu olmayan bir kimyasaldır, akseleratör (hızlandırıcı) ve pişirici (kükürt) arasında bağ kurulmasını sağlayarak, vulkanizasyon hızını ve çapraz bağ yoğunluğunu artırır.

 • Piyasa adı: PEG 4000, Poliglikol, Polietilen oksit
 • CAS no: 25322-68-3

Aktivatörler nerelerde kullanılır?

Aktivatör özellikle silika ve kil gibi siyah olmayan dolgu maddeleri ile birlikte kullanılır. PEG 4000 ayrıca, işlenmesi zor olabilecek kauçuk karışımlarında işlem yardımcısı (kolaylaştırıcı veya processing aid) olarak da işlev görür, özellikle EPDM bazlı karışımlarda çok etkilidir. Son olarak, köpük ve kalıplanmış ürünler için bir kalıp ayırıcı olarak kullanılabilir.

 • Fonksiyon: Vulkanizasyon hızlandırıcı, işlem kolaylaştırıcı, kalıp ayırıcı
 • Görünüm: Beyaz pul
 • Kullanım alanları: Kauçuk üretimi, kozmetik, boya, tarım, seramik, çimento
 • Ambalaj: 25 kg torba
 • Depolama: Orijinal ambalajında, kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Yüksek ısıya veya direkt güneş ışınlarına maruz bırakmaktan kaçının. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

 

ÜRE

Aktivatörler de kendi içlerinde sınıflandırılır. Aktivatörlerden birisi de ÜRE’dir. Üre’ninde kendine özgü kullanım alanları vardır. Aktivatör olarak ürenin detaylı bilgilerini ve kullanım alanlarını inceleyebiliriz.

 • Görünümü : Beyaz granül yapıda
 • Kimyasal Formülü : (NH2)2CO -- CH4N2O
 • Ambalaj Şekli : 50 Kg torbalarda

Üre nerelerde kullanılır ?

Karbamit olarak da bilinen aktivatör çeşidi üre kimyasal formül CO (NH2) 2'ye sahip organik bir bileşiktir. Bu amid, bir karbonil (C = O) işlevsel grubuyla birleştirilen iki -NH2 grubuna sahiptir.

Üre, azot içeren bileşiklerin metabolizmasında önemli bir role sahiptir ve memelilerin idrarındaki temel azot içeren maddedir. Renksiz, kokusuz bir katıdır ve suda yüksek oranda çözünürdür ve hemen hemen hiç toksik değildir. Suda çözülmüş, asitli değil alkalin de değildir. Vücut, birçok proseste, en önemlisi azot atılımında kullanır. Karaciğer, üre döngüsünde iki amonyak molekülünü (NH3) bir karbon dioksit (CO2) molekülü ile birleştirerek onu oluşturur. Üre azot kaynağı olarak gübrelerde yaygın olarak kullanılmaktadır ve kimya endüstrisi için aktivatör olarak Üre  önemli bir hammaddedir.

Üre kimyada önemli bir aktivatördür. Kimyada önemli bir kavramsal kilometre taşında üretilebilir. Bir maddenin biyolojik başlangıç ​​materyali olmaksızın bir laboratuvarda sentezlenebileceği, yaygın olarak kullanılan hayati doktriniyle çelişen bir maddenin hayatın bir yan ürünü olarak ilk kez bilinen zamanıdır.

Üre Ne İşe Yarar

 • Üre, iki ana sınıf malzeme üretmek için hammaddedir: Üre-formaldehit reçineler ve deniz kontrplaklarında kullanılan üre-melamin-formaldehit.

 • Üre, endüstriyel olarak ve bazı doğaçlama patlayıcı cihazların bir parçası olarak kullanılan yüksek bir patlayıcı olan üre nitrat oluşturmak için kullanılabilir. Nitroselülozlu patlayıcılarda stabilizatördür.

 • Dünyadaki endüstriyel üre üretiminin % 90'ından fazlası, azot salımlı gübreler olarak kullanılmak üzere gönderilmektedir.

 • Üre, ortak kullanılan azotlu gübrelerin en yüksek azot içeriğine sahiptir. Bu nedenle, birim azotlu besin maddesi başına en düşük taşıma maliyetine sahiptir.

 • Üre içerisindeki yüksek azot konsantrasyonu nedeniyle, eşit dağılımın sağlanması çok önemlidir. Uygulama ekipmanı doğru şekilde kalibre edilmeli ve doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

 • Çimlenme hasarı riski nedeniyle sondaj tohum ile temas halinde veya yakınında gerçekleşmemelidir.

 • Üre sprey olarak veya sulama sistemleri vasıtasıyla suda çözülür.

 • Tahıl ve pamuk ekinlerinde, üre ekimden önce son ekim sırasında sıklıkla uygulanır. Yüksek yağış alanlarında ve kumlu topraklarda (sızıntı ile azot kaybedilebildiği yerlerde) ve iyi yağmur beklendiğinde üre, büyüme mevsimi boyunca yan veya üst giyinmiş olabilir. Üst süsleme, mera ve yem bitkileri için de popülerdir. Şeker kamışı yetiştiriciliğinde, üre ekildikten sonra yan giyinir ve her tahin bitkisine uygulanır.

 • Sulanan bitkilerde üre toprağa kuru olarak uygulanabilir veya çözünmüş ve sulama suyu vasıtasıyla uygulanabilir. Üre kendi ağırlığıyla suda çözünür, ancak konsantrasyon arttıkça çözülmesi gittikçe zorlaşır. Üre suda eritilirse endotermik olur; çözelti sıcaklığı üre eriyince düşer.

Aktivatör Olarak Üre Nasıl Üretilir?

Üre üretimi için başlangıç maddeleri Sıvı Amonyak ve Karbondioksit’tir. Karıştırıcılı bir tankta belli bir karıştırma hızında Amonyak ve Karbondioksit reaksiyona sokulur. Reaksiyon sonucunda Amonyum Karbomat, su ve üre oluşturmak üzere ayrışır. Daha sonra saflaştırılmak için kristallendirilir.

Üre Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Üre fiyatlarını belirleyen en önemli faktörlerin arasında Amonyak fiyatları öne çıkmaktadır. Global piyasada Amonyak fiyatları artar ise bu kimyasal maddenin fiyatları da artacaktır.

Üre fiyat olarak bu Kimyasal maddenin üretimini yapan firmaların stoklarına ve üretim sisteminin sürekli çalışmasına bağlı olarak değişmektedir. Üretici firmanın stokları azalır ve üretim sisteminde durma meydana gelir ise fiyatlar artacaktır.

Bu bileşiğin satışını yapan firmaların stokları da fiyatları belirleyici özelliğe sahiptir. Stoklar azaltıcı fiyatlar yükselecektir.

ÇİNKO OKSİT

En çok tercih edilen diğer bir aktivatör çeşidi de çinko oksittir. Aktivatör olarak çinko oksitin kullanım alanları ve detayları aşağıdaki gibidir. 

 • Görünümü : Kokusuz beyaz pudra görünümündedir.
 • Kimyasal Adı  : Beyaz çinko, calamine
 • Kimyasal Formülü : ZnO
 • Özellikleri : Beyaz ve altın mühür olarak iki tipte bulunur. Altın mühür ilaç kalitesindedir.
 • Ambalaj Şekli : 25 kg. lık torbalarda

Çinko oksit nerelerde kullanılır?

Çinko oksit, formül ZnO ile bir inorganik bileşiğe sahip olan bir aktivatör türüdür. ZnO, suda çözünmeyen, beyaz bir tozdur ve yaygın boyalar, merhemler, yapıştırıcılar, sızdırmazlık maddeleri, pigmentler, kauçuk, plastik, seramik, cam, çimento, kayganlaştırıcılar dahil olmak üzere çok sayıda maddelerin ve ürünlerin bir katkı maddesi olarak kullanılır, gıdalar, piller, feritlerin yangın geciktiriciler, ve ilk yardım bantları. mineral zincite doğal olarak meydana gelmesine rağmen, en çok çinko oksit sentetik olarak üretilen bir aktivatör çeşididir.

Saf ZnO, beyaz bir tozdur, ancak doğal olarak nadir bulunan mineral çinkittir ve genellikle manganez ve sarıdan kırmızıya renk katan diğer safsızlıkları içerir.

Çinko oksit, amfoterik bir oksittir. Suda neredeyse çözünmez , ancak hidroklorikasit gibi asitlerin çoğunda erir ZnO + 2 HCI → ZnCl 2 + H 2 O

Katı çinko oksit, çözünür çinkoat vermek üzere alkalilerde de çözünür:

ZnO + 2 NaOH + H 2 Na → O 2 [Zn (OH) 4 ]

ZnO , oleat veya stearat gibi karşılık gelen karboksilatları üretmek için yağlardaki yağ asitleriyle yavaş reaksiyona girer. Çinko klorür güçlü bir sulu çözeltisi ile karıştırıldığında ZnO çimento benzeri ürünler oluşturur ve bunlar çinko hidroksi klorür olarak en iyi tanımlanır. [11] Bu çimento diş hekimliğinde kullanıldı.

ZnO ayrıca fosforik asit ile işlendiğinde çimento benzeri bir malzeme oluşturur; ilgili malzemeler dişhekimliğinde kullanılmaktadır. Bu reaksiyon ile üretilen çinko fosfat tutkalı önemli bir bileşenidir Hopeit, Zn 3 (PO 4 ) 2 · 4H 2 O

ZnO, standart oksijen basıncı ile 1975 ° C civarında çinko buharı ve oksijene ayrışır. Bir de karbotermik reaksiyon, karbon ile ısıtma çok daha düşük bir sıcaklıkta (yaklaşık 950 ° C), çinko buharına oksit dönüştürür.
ZnO + C → Zn (Buhar) + CO

Çinko oksit, alüminyum ve magnezyum tozları ile şiddetli reaksiyon gösterebilir; ısıtmada klorlu kauçuk ve keten tohumu yağı, yangın ve patlama tehlikesine neden olabilir. Çinko sülfit vermek üzere hidrojen sülfid ile tepkimeye girer. Bu reaksiyon ticari olarak kullanılır.

Çinko oksit ne işe yarar?

Çinko oksit'in aktivatör olarak çok yaygın bir kullanım alanı vardır.

 • Boya sanayinde, suluboyalarda beyaz pigment olarak kullanılır. Beyaz renkli bir pigment olmasının yanı sıra kimyasal olarak reaktif bir maddedir, kıvam verici bir özelliği vardır. Boyayı ultra viyola ışıktan koruyarak solmasını geciktirir, boya tabakasına sertlik kazandırır küflenmeyi önleyici etkisi vardır.

 • Seramik ve cam sanayinde ısıl ve mekanik şoklara karşı direncini ve malzemenin parlaklığını arttırır. Camın optik özelliklerini geliştirir.

 • Tekstil sanayinde, dolgu malzemesi olarak görev yapar, kullanıldığı malzemeye beyazlık ve dayanıklılık verir, elastikiyet kazandırır, küf ve bakterilere karşı etki yaratır.

 • Metal kaplama sanayinde, çeşitli metal yüzeylerin kaplamasında ve korozyona karşı korunmasında ayrıca elektriksel direnci arttırdığı için elektrikli ev aletlerinin yüzey kaplamasında kullanılır.

 • Kibrit, akü, pil, kimyasal duman yapımında kullanılmaktadır.

 • Lastik sanayinde aktivatör olarak kullanılır. Lastiklerin vulkanizasyonunda hızlandırıcı olarak kullanılır. Lastiğin esnekliğini arttırarak aşınmaya ve yırtılmaya karşı direncini sağlar.

 • 7.İlaç ve kozmetik sanayinde Antiseptik ve kurutucu özelliği ile hücre yenilenmesine yardımcı olur. Reçetesiz satılabilen bazı merhemlerin bileşiminde bulunur ve ince bir tabaka halinde uygulandığında cildin su kaybetmesini önler. Yazın güneş, kışın da soğuk yanıklarına karşı koruyucudur.

 • Bebeklerin bez bağlanan bölgelerinde çok az miktarda kullanılarak ciltte meydana gelebilecek kızarıklıklar önlenebilir.

Aktivatör Çinko Oksit Fiyatlarına Etki Eden Faktörler 

Çinko oksit fiyat olarak üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Çinko madenlerindeki rezerv azaldıkça fiyatlar yükselecektir. Bunun yanında üretiminde kullanılan sodyum karbonat, sülfürik asit fiyat olarak arttıkça fiyatlar artacaktır.

Çinko oksit distribütörü olan firmalar stoklarını artırdıkça fiyatlar kısa süreli düşüş yaşayacaktır. Yani aktivatör çinko oksitlerin miktarlarına göre farklı fiyatlandırılmaları ve paketleme şekilleri vardır.

Çinko Oksit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.

POLİETİLEN GLİKOL (PEG 4000/PEG8000)

Polietilen glikol en çok tercih edilen aktivatör çeşididir. Kendi içerisinde de farklı bölümlere ayrılmış bir akvivatör türüdür. Polietilen Glikol aktivatör türlerinden en yaygın kullanıma sahip olan aktivatör çeşitleri peg 4000 ile peg 8000’dir. Polietilen aktivatörler aşağıdaki özelliklerden oluşmaktadır;

 • Görünümü : Beyaz
 • Kimyasal Adı : Polyethylene Glycols / PEG
 • Kimyasal Formül : C2nH4n+2On+1
 • Ambalaj Şekli : Varillerde - Torbalarda

Polietilen Glikol nerelerde kullanılır?

Polietilen glikol aktivatör  üretimi ilk kez 1859 yılında bildirildi. Hem AV Laurence hem de Charles Adolphe Wurtz, ürünleri polietilen glikollerle bağımsız olarak izole etti. Polietilen glikol, etilen oksit, su, etilen glikol veya etilen glikol oligomerleri ile etkileşim yoluyla üretilir. Reaksiyon asidik veya bazik katalizörler ile katalize edilir. Düşük polidispersite (dar molekül ağırlığı dağılımı) olan polimerlerin üretilmesine izin verdiklerinden, etilen glikol ve bunun oligomerleri, su yerine bir başlangıç ​​malzemesi olarak tercih edilir. Polimer zincir uzunluğu, reaktanların oranına bağlıdır.

HOCH 2 , CH 2 , OH + n (CH 2 CH 2 O) → HO (CH 2 CH 2 O) n + 1 'H

Katalizörün niteliğine bağlı olarak, polimerizasyon mekanizması katyonik veya anyonik olabilir. Anyonik mekanizma tercih edilir çünkü düşük polidispersite ile PEG elde edilebilir. Etilen oksit polimerizasyonu egzotermik bir işlemdir. Aşırı ısınma veya etilen oksitin alkaliler veya metal oksitler gibi katalizörlerle kirlenmesi, birkaç saat sonra patlamaya neden olabilecek aşırı polimerleşmeye neden olabilir.

Polietilen oksit veya yüksek molekül ağırlıklı polietilen glikol süspansiyon polimerizasyonu ile sentezlenir. Çoklu yoğunlaşma işlemi boyunca büyüyen polimer zincirinin çözeltide tutulması gereklidir. Reaksiyon, magnezyum, alüminyum veya kalsiyum organo element bileşikleri ile katalize edilir. Dimetilgloksim gibi kırpma katkıları, polimer zincirlerinin çözülmesini önlemek için kullanılır.

Alkalin katalizörler, sodyum hidroksit (NaOH), potasyum hidroksit (KOH) veya sodyum karbonat (Na2C03) gibi düşük molekül ağırlıklı bir polietilen glikol hazırlamak için kullanılır.

Polietilen Aktivatörlerin Kullanım Alanları

 • PEG hidrofilik molekül olduğundan, tek moleküllü flüoresans çalışmalarında proteinlerin spesifik olmayan yapışmasını önlemek için mikroskop cam slaytlarını pasifleştirmek için kullanılır.

 • Polietilen glikol, toksisitesi düşüktür ve çeşitli ürünlerde kullanılır.

 • Polimer, sulu ve sulu olmayan ortamlarda çeşitli yüzeyler için yağlayıcı bir kaplama olarak kullanılır.

 • PEG, esnek, suda çözünür bir polimer olduğundan, çok yüksek ozmotik basınçlar oluşturmak için kullanılabilir.

 • Polietilen glikol, gaz kromatografisi için polar durağan bir fazın yanı sıra elektronik test cihazlarında bir ısı transfer sıvısı olarak yaygın olarak kullanılır.

 • PEG, kütle spektrometri deneylerinde, doğru ve tekrarlanabilir ayarlamaya izin veren karakteristik parçalanma modeliyle sıklıkla kullanılır.

 • Dar alanlı etoksilatlar gibi PEG türevleri yüzey aktif maddeler olarak kullanılır.

 • PEG bazı polimerler oluşturmak için kullanılan amfifilik blok kopolimerlerin hidrofilik bloğu olarak kullanılmıştır.

 • PEG bir dizi müshilatin temelidir. Polietilen glikol ve ilave elektrolitler ile tüm bağırsak sulama , cerrahi veya kolonoskopi öncesi bağırsak hazırlığı için kullanılır.

 • PEG birçok farmasötik ürünlerde bir eksipiyan olarak da kullanılır.

 • Çeşitli protein ilaçlarına bağlandığında, polietilen glikol, taşınan proteinin kandaki yavaşlatılmasına izin verir.

 • PEG, oldukça kalabalık hücresel koşulları taklit etmek için in vitro deneylerde yaygın olarak kalabalık ajan olarak kullanılır.

 • PEG, yaygın olarak plazmid DNA izolasyonu ve protein kristalleşmesi için bir çökelti maddesi olarak kullanılır. Protein kristallerinin X-ışını kırınımı, proteinlerin atomik yapısını ortaya çıkarabilir.

 • PEG, hibridomalar oluşturmak için iki farklı hücrenin tipini, çoğunlukla B-hücrelerini ve miyelomalarını kaynaştırmak için kullanılır.

 • PEG poliollerinden türetilmiş polimer parçaları, elastomerik elyaflar (spandex) ve köpük yastıklar gibi uygulamalar için poliüretanlara esneklik kazandırır.

 • Olarak mikrobiyoloji, PEG çökeltme virüsleri konsantre etmek için kullanılır.

 • Gen terapi vektörleri (virüsler gibi) PEG ile kaplanarak bağışıklık sistemi tarafından inaktivasyona uğramaktan korunur ve onları organlardan uzaklaştırıp toksik etki gösterebilecekleri yerlerden hedef alınmasını önleyebilir.

 • Nitrat esteri-plastikleştirilmiş polietilen glikol Trident II denizaltı fırlatmalı balistik füze katı roket yakıtında kullanılır.

 • PEG'in dimetil eterleri, gaz atık akışından karbondioksit ve hidrojen sülfidi çıkarmak için kömür yanması, entegre gazlaştırma kombine çevrim (IGCC) santralleri tarafından kullanılan bir çözücü olan Selexol'ün temel bileşenidir.

 • PEG, bir yalıtkanda süper iletkenliği indüklemek için bir elektrikli çift katmanlı transistörde kapı izolatörü olarak kullanılmıştır.

 • PEG ayrıca katı polimer elektrolitleri için bir polimer konakçı olarak kullanılır. Henüz ticari üretimde olmamasına rağmen, dünyadaki pek çok grup, özelliklerini geliştirmeyi ve piller, elektrokromik görüntü sistemleri ve diğer ürünlerdeki diğer ürünlerin kullanımına izin vermek amacıyla PEG içeren katı polimer elektrolitleri üzerine araştırmalar yapmaktadır.

 • Ayırma ekipmanında köpürmeyi azaltmak için endüstriyel proseslere PEG enjekte edilir.

 • PEG, teknik seramiklerin hazırlanmasında bir bağlayıcı olarak kullanılır.

 • PEG birçok cilt kremlerinin (cetomakrogol olarak) ve kişisel yağlayıcıların (sıklıkla gliserin ile kombine edilen) temelidir.

 • PEG, bir dizi diş macununda bir dispersan olarak kullanılır. Bu uygulamada, su bağlar ve ksantan sakızının diş macunu boyunca eşit dağılımda kalmasına yardımcı olur.

 • PEG, vücut zırhında ve şeker hastalığını izlemek için kullanılan dövmelerde de araştırılıyor.

 • Düşük molekül ağırlıklı formülasyonlarda (örn. PEG 400), baskı kafaları için bir mürekkep solventi ve yağlayıcı olarak Hewlett-Packard tasarım jeti yazıcılarında kullanılır.

Uv Absorberlar 

Alkoller

TOP